Previous Page  9 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 33 Next Page
Page Background

NR. 04/2017 I

9

AKTUELT //

ninger. Portalen er ikke kommersiell og er åpen for alle pensjons-

innretninger i privat sektor, både når det gjelder dataleveranser til

portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS, fremhever Dag Vidar Bautz.

MENN OVER 50 SØKER MEST

– Det er mange som vil ha oversikt de pensjonsrettigheter som de

har opparbeidet. Spesielt gjelder det menn rundt 50 år med god

inntekt. Mange av disse er i gang med å planlegge overgangen fra

aktivt arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Dessverre ligger kvinner

noe etter, men vi ser at stadig flere bruker vår portal for å skaffe seg

oversikt over sin pensjon. Vi er imidlertid opptatt av at unge personer

skal logge på vår portal. De fleste av disse har innskuddspensjons-

ordninger, og da er det greit å ha oversikt, og mulighet for å ta grep

slik at man er sikret en god pensjonstilværelse, sier Bautz.

– Vi må dog fremheve at de beregninger portalen gjør, er en ufor-

pliktende oversikt, men det vil i alle fall være en god pekepinn om

fremtidig pensjon, sier teknisk portalansvarlig Ola Narmo.

Stor økning i pågangen gjennom ti år

Bautz og Narmo forteller at ti-årsjubileet er like om hjørnet. Norsk

Pensjon AS ble stiftet av syv livsforsikringsselskaper høsten 2006,

og pensjonsportalen ble satt i drift februar 2008. Bruken øker fra

år til år og det forventes altså at antall kalkulasjoner ved slutten av

dette året vil være fire millioner.

KLART FORMÅL

Norsk Pensjons formål er å opprette og vedlikeholde en

pensjonsportal som skal gi enkeltpersoner en samlet oversikt

over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger.

– Informasjonen som hentes, er lagret i pensjonsleverandørenes egne

registre. Sikkerhetsnivået er svært høyt, og det er trygt og enkelt å

sjekke pensjonen på denne måten. Ved å benytte våre påloggings-

metoder er man sikret at informasjonen kun gis til den det gjelder.

All informasjon som innhentes via portalen slettes straks brukeren

logger seg av tjenesten, forteller Dag Vidar Bautz.

VEKKER INTERESSE INTERNASJONALT

Bautz og Narmo fremhever også at sammen med Sverige, Danmark

og Holland er pensjonsportalen unik i et europeisk perspektiv.

– Vi er et av de få landene i Europa som gjennom en egen portal kan

gi personer i privat sektor tilnærmet riktige svar på deres samlede

pensjonsrettigheter.

Når det gjelder offentlig sektor, er vi kommet et godt stykke på vei

med løsninger som vil gjøre det enkelt for ansatte der å sjekke sine

pensjonsrettigheter, sier Bautz.

– Vi deltar i et prosjekt som EU har opprettet for flere år siden, og

som har som mål å finne løsninger for å kunne gi EU-borgere en

oversikt over deres pensjoner på tvers av landegrensene. Ganske

nylig deltok vi på møte i dette forumet, og vi kan bare konstatere

at dette blir et langt lerret å bleke. Pensjonsordningene i de ulike

landene er svært forskjellige, og noen land har ingen registrerte

pensjonsordninger.

Men, vi opplever at det i enkelte land er stor interesse for det vi har

gjort. Blant annet ga de engelske representantene uttrykk for at vi

har en super løsning som de selv gjerne skulle hatt. Problemet er

imidlertid at der har man ikke noe personnummer som fungerer

slik det gjør hos oss. I England er alt basert på navn, og i et land med

vel 50 millioner innbyggere er det svært mange som har sammen

navn, og det gjør det vanskeligere å finne en løsning som er lik den

vi har. Det vil det ta mange år å få til, sier Dag Vidar Bautz og Ola

Narmo i Norsk Pensjon.

Vil du sjekke din pensjon må du logge deg

på med enten:

MinID

BankID også via mobiltelefon

Buypass Smartkort

Commfides.

” Norsk Pensjons

formål

er å

opprette

og

vedlikeholde

en pensjonsportal som skal gi

enkeltpersoner en

samlet oversikt

over forventet

alderspensjon fra ulike pensjonsordninger.”