Previous Page  8 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 33 Next Page
Page Background

8

I NR. 04/2017

// AKTUELT

Når du søker på portalen til Norsk Pensjon,

får du oversikt over dine opparbeidede

pensjonsrettigheter. Fra NAV hentes

Folketrygd og privat AFP. Portalen henter

også inn tjenestepensjon du har i norske

livselskap og pensjonskasser. Portalen gir

beregninger for deg enten du har ytelses-

eller innskuddspensjon.

Tekst: Ragnar Falck

– I år regner vi med at vi vil gjøre over fire millioner kalkulasjoner

via vår portal. Siden oppstarten i 2008 er det foretatt vel ti millioner

slike beregninger. Vi ser at bruken øker fra år til år, sier daglig leder

Dag Vidar Bautz og Ola Narmo som er teknisk portalansvarlig.

Foreløpig er det innenfor privat sektor vi kan tilby denne tjenesten,

men vi er kommet ganske langt når det gjelder offentlig sektor. Vi

finner frem til løsninger som gjør at offentlige ansatte også kan

sjekke sine pensjonsrettigheter gjennom Norsk Pensjon, sier Bautz.

Livselskapene står bak

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livselskaper.

– Pensjonsportalen skal i samarbeid med NAV sammenstille

informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger

og sammenlignbare data fra individuelle pensjons- og spareord-

STOR PÅGANG PÅ NORSK PENSJON:

–Mange vil sjekke pensjonen sin

Fra venstre, Dag Vidar Bautz og Ola Narmo.