Previous Page  6 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 33 Next Page
Page Background

Sparebankbladet, hvis første nummer nu utsendes, skal være et organ

for Centralforeningen forNorges Sparebankers medlemmer. Initiativet

til etableringen av Sparebankbladet ble tatt av Centralforeningens

formand, Carl Thorvald Kierulf, som paa landsmøtet i 1917 ga

uttrykk for at en gang i maaneden eller i kvartalet – eftersom der

var stof – burde sendes medlemmene et cirkulære med meddelelser

av alminnelig interesse for sparebankene. Et saadant cirkulære vilde

binde foreningens medlemmer sammen, og der vilde være anledning

for foreningens medlemmer at levere bidrag til dette.

STOR TRO PÅ SJEKKBRUK

Bankdirektør Peter Ødegaard i Elverum hadde tydeligvis sterk tro

på at det som den gang var det det nye på betalingsområdet. Han

konstaterte at vi her til lands ikke hadde nådd langt i bruken av

«checks». Men han var likevel optimistisk.

Man har imidlertid grund til at tro at checken som omsætningsmiddel

ogsaa hos oss vil gaa sin seiersgang, naar blot de rette organisationer

lægger litt godvilje i oplysningsarbeidet, saaledes at folk kan faa for-

Sparebankbladet snart

100 år

I februar 2018 er det ett hundre år siden Sparebankbladet ble etablert.

Sparebankbladet er ett av de eldste fagbladene i landet. I denne utgaven går

vi tilbake til etableringen av bladet og hva man skrev om for hundre år siden.

Vi bringer her noen artikler fra første utgave av Sparebankbladet, som kom i

februar 1918. Hva man skrev om den gang? Jo betalingsformidling, bankresultater

og landbrukskredittordningen. For sparebankene skulle dette være ganske kjente

tema. Artiklene den gang var svært lange, så vi har kuttet og redigert, og vi håper at

vi har fått med det vesentligste. Første utgave av Sparebankbladet kom ut i februar

1918. Første utgave var på seks sider. I løpet av 1918 kom det seks utgaver av

bladet. Betalingsformidling var da som nå et tema.

Tekst: Ragnar Falck, Sparebankbladet

6

I NR. 04/2017