Previous Page  4 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 33 Next Page
Page Background

4

I NR. 04/2017

// INNHOLD

22 Marit Åstvedt: Med ord skal handlinger fordrives 32 Forventningsbarometer 3. kvartal 30 Økonomisk perspektiv: La NBIM leve 24 Arendalsuka 13 Kredittforeningen for sparebanker 10 Eiendomskreditt uten tap 8 Stor pågang på norsk pensjon 20 Vant Finansstafetten 2017 29 Markedsstatistikk for juni

INNHOLD

4 - 2017 - 100. ÅRGANG

Mange av de ansatte i foreningen skrev gode

artikler innenfor sine fagområder. Jeg fikk

også noen faste frilansere som kjente spare-

banknæringen, og det meldte seg også andre

som ville bidra med lokale saker. Når jeg etter

31 år som journalist og redaktør i Sparebank-

foreningen ser tilbake, konstaterer jeg at det

har vært interessante år, men også krevende.

Det hjelper imidlertid godt med positive

leserundersøkelser og tilbakemeldinger fra

sparebankfolk og kollegaer som sier seg for-

nøyd med bladet.

Takk til Sparebankbladets lesere!

Takk til alle i Sparebankforeningen som

har bidratt med gode artikler til bladet!

Takk til alle sparebanksjefer og sparebank-

folk jeg har møtt og intervjuet!

Takk for at dørene alltid har stått åpne når

Sparebankbladet har bedt om å få komme

på besøk!

Takk til dem som har invitert oss til å skrive

om dem!

Takk til våre frilansere som har gjort en

god jobb for bladet!

Takk til layoutfolk og trykkerier som vi har

hatt samarbeid med!

Takk til dem som har lest korrektur!

Takk for godt samarbeid i Sparebank-

foreningen og Finans-Norge!

PS. Vi vil publisere artikler på Sparebank-

foreningens side

www.sparebankforeningen.no

TAKK