Previous Page  33 / 33
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 33
Page Background

NR. 04/2017 I

33

AKTUELT //

– Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-

Norge, forklarer Kreutzer og fortsetter:

– Eksporten av sjømat vokser fortsatt, og veksten i reiselivet kan

særlig registreres i Nord-Norge. I sommer har vi for eksempel kunnet

følge en debatt om hvorvidt økningen av turister til Lofoten er blitt

for sterk. Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressur-

ser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere

arbeidsplasser i regionen.

TO GRUPPER SKILLER SEG UT

Det er særlig to grupper som skiller seg ut i dette kvartalet. De

som kun har grunnskole, rapporterer en betydelig lavere grad av

optimisme enn de med høyere utdanning.

– En forklaring kan være at arbeidslivet på grunn av digitalisering

og automatisering vil kreve økt kompetanse. Det kan være en frykt

for større ulikhet i Norge der vinnerne kan bli dem med lengre

utdanning. Dette er en utfordring vi skal ta alvorlig, påpeker Kreutzer.

Den andre gruppen som skiller seg ut, er de som er 60 år eller eldre.

Disse rapporterer ved denne målingen større optimisme enn ved

forrige måling. De eldste ligger imidlertid fortsatt langt under de

andre aldersgruppene.

FORBRUK OG SPARING

Spareviljen i det norske folk er solid. Andelene som sier de vil

«nedbetale lån» eller «spare», ligger fortsatt høyt.

– Dette er et godt eksempel på at nordmenn fremstår som optimistiske

realister. Med økt optimisme skulle en tro at spareviljen falt, men

det er ikke tilfelle. Denne balanserte realismen håper jeg vi fortsatt

beholder fremover, sier Kreutzer.

Vi må imidlertid helt tilbake til 2011 for å se en tilsvarende villighet

til å bruke ekstrapenger på oppussing, og troen på at tiden nå er

inne for større anskaffelser, har økt kraftig siden forrige måling.

Men dette kvartalet kan vi også registrere en nedgang i ønsket om

å bruke penger på boligkjøp.

– Det er ikke overraskende og bekrefter at boligmarkedet det siste

kvartalet er blitt litt mer usikkert, avslutter Kreutzer.

OM FORVENTNINGSBAROMETERET:

Kvartalsvis undersøkelse der et tverrsnitt av den norske befolkningen

(ca. 1000 personer i telefonintervju) blir spurt om forventninger til

egen og landets økonomi. Undersøkelsen er et samarbeid mellom

Finans Norge og Kantar TNS, og målingene startet i 1992.

KONTAKTPERSONER I FINANS NORGE:

Adm. direktør Idar Kreutzer, mobil 934 03 808,

epost:

idar.kreutzer@finansnorge.no

Kommunikasjonssjef Ann Håkonsen, mobil 950 64 149,

epost:

ann.hakonsen@finansnorge.no

FORVENTNINGSBAROMETERET 2016/2017:

3. KVARTAL

2016

4. KVARTAL

2016

1. KVARTAL

2017

2. KVARTAL

2017

3. KVARTAL

2017

Hovedindikator

(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

-5,6

1,1

7,3

11,1

16,2

Landets økonomi siste år

-38,0

-32,2

-25,8

0,2

11,6

Landets økonomi neste år

-6,6

-12,3

-5,1

12,4

17,5

Større anskaffelser

11,0

4,7

13,0

12,4

18,0

Egen økonomi siste år

18,3

16,4

18,8

22,3

18,8

Egen økonomi neste år

21,6

23,7

22,0

25,6

23,7

EU, sesongjustert

-7,0

-4,9

-4,9

-4,7

-2,9

Målingen for 3. kvartal er gjennomført fra 4. - 10. august 2017.