Previous Page  3 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 33 Next Page
Page Background

NR. 04/2017 I

3

LEDER //

Utgitt av

Sparebankforeningen

i Norge

Redaktør

Ragnar Falck

Tlf 23 28 42 16 / 957 71 227

ragnar.falck@finansnorge.no

Redaksjonssekretær

Hanne Berntsen

Tlf 23 28 42 17 / 908 93 386

hanne.berntsen@finansnorge.no

Layout og digital produksjon

Spire Web&Design

Forsidefoto:

Jørn Lekve

Annonseansvarlig

Ragnar Falck

ragnar.falck@finansnorge.no

Annonsemateriell

Digitalt: PDF

Annonsepriser

4 farger

1/1 side 14 400,-

1/2 side 9 600,-

1/3 side 8 600,-

1/4 side 7 000,-

Omslagsside 1/1 side 15 400,-

Materiellfrister

10 dager før utgivelse

Stillingsannonser

10 dager før utgivelse

Besøksadresse

Finansnæringens Hus

Hansteens gate 2, Oslo

Postadresse

Postboks 2521, Solli, 0202 Oslo

Forretningsfører

A/S Sparebankforeningens

Driftsselskap

Redaksjonen avsluttet

14.09.2017

Teknisk Data

Format: 210 x 297 mm

Antall spalter: 2 / 3

Spaltebredde: 87mm / 57mm

6 utgaver pr. år

Om Sparebankbladet

Sparebankbladet utgis av

Sparebankforeningen i Norge,

som er interesseorganisasjon

for landets 105 sparebanker

og 25 sparebankstiftelser.

Styret i Sparebankforeningen har vedtatt å

legge ned Sparebankbladet. Denne utgaven

blir dermed den siste.

I tett på 100 år har Sparebankbladet vært et viktig

organ for sparebankene. De viktigste debattene

om å samle sparebankene i et felleskap, ble ført

i bladets spalter. Det samme var tilfellet i 1970

da «krangelen» om sparebankstrukturen var

på sitt sterkeste, og bankkrisen på 1990-tallet.

Når Sparebankbladet nå går i opplag,mener dagens

redaktør det er viktig å trekke fremdem somhar

hatt ansvar for å bære frem Sparebankbladet og

utvikle et interessant tidsskrift, som Sparebank-

foreningen har all grunn til å være stolt av.

Sparebankbladet har hatt seks redaktører, alle

med solid pressebakgrunn. I enkelte perioder

har sekretariatet i Sparebankforeningen

redigert bladet.

Bladets første redaktør, Jørgen H. Lyshoel, styrte

bladet fra 1934 til 1952; han var også den første

som hadde full stilling i Sparebankforeningen.

Lyshoel var en personmed sterke meninger. Han

var utdannet i statsøkonomi, noe somogså preget

hans artikler og intervjuer han gjorde, da først og

fremst med de mest fremtredende banksjefene.

Pressemannen Einar Gahr overtok bladet i 1971.

Gahr var en dyktig skribent. Han var svært opp-

tatt av å utvikle Sparebankbladet til et skikkelig

fagblad i tråd med redaktørplakaten. Gahrs

tid som redaktør falt sammen med de store

endringene i sparebankstrukturen. Flere utred-

ninger konkluderte alle med at det var viktig å

bygge opp større distriktsparebanker gjennom

å fusjonere mindre banker med større banker,

noe de mindre bankene var lite interessert i.

Gahr fremholdt nødvendigheten av å styrke

strukturen i næringen for at sparebankene

skulle ha konkurransekraft nok til å møte større

konkurrenter i markedet.

Han ble etterfulgt av Hans ChristianAdrian, som

satt på redaktørkrakken frem til 1983, da han

valgte å forlate bladet og Sparebankforeningen.

Adrian var som redaktør opptatt av å gi bladet et

bredere preg og knyttet til seg tidligere stortings-

representant og redaktør i Dagbladet Helge Seip

som frilanskommentator. Han fikk også NRKs

medarbeider Leif B. Lillegaard sompetitskribent.

Foreningens nytilsatte informasjonsdirektør

Per Oskar Figenschou overtok som redaktør

da Adrian forlot Sparebankforeningen i 1983.

Figenschou hadde solid erfaring fra pressen

både som journalist og redaktør i A-pressen.

Han fungerte i stillingen knapt et år. Det var

hele tiden planen at bladet skulle ha en egen

redaktør. Arbeidet med å få redaktøren på plass,

startet umiddelbart.

Jan Tollefsen ble den nye redaktøren. Han var en

svært erfaren pressemann og anerkjent skribent.

Tollefsen var sterkt opptatt av at Sparebankbladet

skulle ha høy kvalitet både på det språklige, det

billedmessige – og ikke minst layout. Han var klar

på at Sparebankbladet skulle være til stede der det

skjedde noe som angikk sparebankene. Tollefsen

reiste mye rundt i landet og laget reportasjer og

intervjuer innenfor hele næringen.

Han ble i 1990 informasjonsdirektør i forenin-

gen frem til 1994. Etter et kort opphold i Han-

dels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

(HSH) valgte han å gå til redaktørkontoret i

Moss Avis.

I 1986 ble undertegnede ansatt i Sparebank-

foreningen. Med erfaring fra seks år som jour-

nalist i to nordnorske aviser var det med en viss

ærefrykt jeg inntok redaktørkontoret i 1990.

Men det skal sies at jeg fikk solid oppbakking

av mine forgjengere. Tollefsen og Figenschou.

Den siste

lederartikkel