Previous Page  2 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 33 Next Page
Page Background

Kredittforeningen for Sparebanker

Vi finansierer sparebanker

Kredittforeningen har gjennom 13 år finansiert sparebanker i Norge.

Årlig utbetaler vi nærmere 2 milliarder kroner i nye lån og 50 banker har

for tiden lån hos oss.

Hvorfor velger så mange Kredittforeningen for Sparebanker?

Vi har konkurransedyktige betingelser

Det er enkelt og effektivt å låne hos oss

Vi tilbyr tilpassede finansieringsløsninger uten merkostnad

Kredittforeningen eies av sparebanker for sparebanker

ingen andre formål

Ta kontakt med Kathrine Kristiansen for informasjon og tilbud på

kk@eiendomskreditt.no

eller direkte telefon 55 33 26 83

www.kredittforeningen.no