Previous Page  12 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 33 Next Page
Page Background

12

I NR. 04/2017

// AKTUELT

kurante og lett omsettelige. Selskapet kan gi lån opptil opp til 100

millioner kroner, og i motsetning til de større bankene, som gjerne

krever nedbetaling av lån i løpet av tre år, kan vi gi en nedbetalings-

periode på inntil 20 år. Men de aller fleste lånene vi gir sammen

med sparebankene er i området ti til 60 millioner, sier Hellevang.

– Du sier selv at dere er for lite kjent. Fører det til at dere stort sett

opererer i et begrenset markedsområde?

– Vi vil i utgangspunktet samarbeide med sparebanker over hele

landet, og vi vil gjerne bidra med direkte finansiering av eiendoms-

prosjekter over hele landet. Utfordringen er at selskapet ikke har vært

så kjent i alle landsdeler. Derfor er vår aktivitet i stor grad knyttet

til Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, men

vi har også gode kunder i andre deler av landet.

Nå er vi imidlertid kommet i en ny posisjon. Med større kapitalbase

kan vi styrke samarbeidet med sparebankene, og vi kan profilere oss

sterkere. Jeg mener at på litt sikt vil vi bli en enda mer interessant

kredittleverandør rundt om i hele landet, fremhever Hellevang.

BORETTSLAG

Et annet område som Eiendomskreditt har satset på, er borettslag.

– Vi kan tilby finansiering av fellesgjelden med inntil 65 pro-

sent av dokumentert verdi på borettslaget. Renten for lånene

fastsettes individuelt og vil være avhengig av lånets stør-

relse og verdien av borettslaget kan stille som sikkerhet.

Her har vi utviklet svært gode rutiner som gjør at det er enkelt å

søke lån hos oss for finansiering av borettslagets fellesgjeld. Vi ordner

også alt med eksisterende långiver ved refinansiering.

– Har dere engasjementer i privatmarkedet?

– Vi har tidligere gitt boliglån, men vi er ikke i dette markedet nå.

Vi har imidlertid fortsatt en portefølje av boliglån som vi forvalter.

Kundene som er i denne porteføljen setter stor pris på at de fortsatt

blir betjent hos oss.

Eiendomskreditts styre:

Styreleder

Arvid Andenes

Styrets nestleder

Odd Nordli

Styremedlemmer:

Frode Vasseth

Nina Skage

Nils Martin Axe

Varamedlemmer:

Egon Moen

Rune Iversen

Jan Kaare Hellevang

Hellevang har Bachelor of Management og

Executive Master of Management fra Handels-

høyskolen BI.

Hellevang har tidligere innehatt ledende stillinger

i Vesta Finans AS, Skandiabanken og Gjensidige,

senest som adm. direktør i Gjensidige Bank ASA,

hvor han ledet etablering og oppbygging av

banken. Han ledet der også etablering og

oppbygging av datterselskapet Gjensidige Bank

Boligkreditt AS.

Lars Lynngård er finansdirektør i Eiendomskreditt og i tillegg ny daglig

leder i KFS fra 2017 etter Trond Tostrup, som gikk av ved årskiftet.