Previous Page  11 / 33 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 33 Next Page
Page Background

NR. 04/2017 I

11

AKTUELT //

– Vi har gjennom våre første 20 år ikke tapt én krone på engasje-

menter vi har hatt sammen med sparebanker, eller på egen hånd,

og vi har ingen planer om å endre på dette i tiden fremover, sier

administrerende direktør Jan Kaare Hellevang, som har ledet sel-

skapet siden 2013.

KOMPETANSEORGANISASJON

Hellevang forteller at han har ti medarbeidere, alle med solid kom-

petanse innenfor sine arbeidsområder. Ledergruppen består, foruten

ham, av de tre lederne:

Geir A. Rasmussen, direktør for utlån

Brith Line Øverland, forretningsstøtte og kontroll

Lars W. Lynngård, finansdirektør

Selskapet kan også vise til godt resultat for første halvår på 23,6

millioner kroner mot 21,3 millioner på samme tid i 2016.

LAV PROFIL

Hellevang legger ikke skjul på at Eiendomskreditt er for lite kjent

utenfor sparebanknæringen.

– Vi har bevisst valgt å holde en lav profil, ikke minst fordi vårt

kapitalgrunnlag ikke har vært stort nok. Det har nok ført til at vi

har gått glipp en del engasjementer som kunne vært interessante å

ha i vår portefølje.

Nå skal det fremheves at sparebankene har vært aktive og tilført

selskapet kapital i flere omganger, men det har ikke vært tilstrekkelig

til at vi kunne satse hardere.

Vi har hatt en klar målsetting om å styrke kapitalen og være mer

aktive i markedet. Det har vi nå fått til, sier Hellevang.

NYE SOLIDE INVESTORER

Tidligere i år kom to av Bergens mest fremtredende investorer inn på

eiersiden i Eiendomskreditt. Trond Mohn gjennom sitt investorselskap

Meteva as og Bjarne Riebers selskap R Transit. De nye investorene

tilførte Eiendomskreditt betydelig ny aksjekapital samtidig som de

kjøpte ut fire av de største sparebankene som var eiere i selskapet.

– At to så profesjonelle og velrenommerte investorer velger å satse på

oss, ser vi på som en stor tillitserklæring. De har sett hvilket potensial

som ligger i selskapet og vil være med på vår reise inn i fremtiden.

De tilfører oss ikke bare kapital, men også solid kompetanse på flere

områder som er viktig for utvikling av vårt selskap, sier Hellevang.

Totalt har de to investorene bidratt med tilsammen 220 millioner

kroner.

– Både internt i selskapet og blant våre sparebankeiere er dette blitt

svært godt mottatt.

Vi ser nå store muligheter for å vokse og styrke vår profil i markedet.

I dag har selskapet en forvaltningskapital tett på fem milliarder

kroner. Med ny kapital og en mer offensiv markedsføring ser vi for

oss en dobling på ikke altfor lang sikt. Økt aktivitet og profilering

gir muligheter for flere og større engasjementer. Vi skal også gi våre

eiere hyggelig avkastning, fremholder Hellevang.

Han understreker at sparebankene fortsatt har majoriteten av eier-

andelen i selskapet. De eier 55 prosent, mens våre nye investorer

eier 45 prosent, understreker Hellevang.

ØKT SAMARBEID MED SPAREBANKENE

– Nå vil vi også satse sterkere på å samarbeide med sparebanker

over hele landet. Vi mener at mange lokale sparebanker vil være

interessert i å ha en god partner, og det skal vi være. Mange mindre

sparebanker må ofte si nei til å være med på større prosjekter i sitt

lokale og regionale område. Gjennom samarbeid med oss vil de

kunne være med i konkurranse med de større bankene og bli enda

viktigere for det området der de driver sin virksomhet, fremholder

Hellevang.

LÅN TIL NÆRINGSMARKEDET

– Hva slags finansiering er det dere kan tilby?

– Vi konsentrerer oss om næringsbygg, leiegårder og kontorlokaler.

Her kan vi bidra med finansiering på 55 prosent av den totale markeds-

verdien. Forutsetningen er at lånesøker er solid og kan stille god

pant. Før vi engasjerer oss foretar vi omfattende analyser av låne-

søkerens økonomiske stilling og framtidsutsikter. Kort sagt gir vi

lån til selskaper med solid betjeningsevne og eiendommer som er

” Vi har gjennom våre første 20 år ikke tapt én

krone på engasjementer vi har hatt sammen

med sparebanker, eller på egen hånd, og

vi har ingen planer om å endre på dette i

tiden fremover ”