Siste utgave:

4-2017

2017

2016

2015

Jubileum

Her kan du se bilder fra vårt 100 års-jubileum.

Annonser

Annonsene og formatene gjelder for den digitale publikasjonen Sparebankbladet. Bladet trykkes ikke, men er en digital produksjon. Første utgave som var en ren digital produksjon var utgave 5-2014.

Annonseformater - digital utgave:


   

Priser

 Format Mål (BxH) Pris
1/1 side 210x297 14 400,-
1/2 side 105x297 (stående) eller 210x148 (liggende) 9 600,-
1/3 side 70x297 (stående) eller 210x99 (liggende) 8 600,-
1/4 side 105x148 (stående) eller 210x74 (liggende) 7 000,-
1/1 side første oppslag 210x297 15 400,-

Webannonser

For bestilling av annonser:

Utgivelsesplan 2017

Webbanner plassert øverst på www.sparebankbladet.no. Mål er 940x150 pixler. Annonsen linkes til ønsket mål. Pris per måned:
4000,- Ta kontakt med Mia Vestgården Berg for nærmere informasjon.

Flisa Trykkeri – Mia Vestgården Berg
E-post: mia@flisatrykkeri.no
Telefon: 62 95 50 60
Mobil: 99 57 58 49 
Adresse: Kaffegata 84, 2270 Flisa

Nr 6/2016     14. desember

Nr 1     15. februar
Nr 2     19. april
Nr 3     15. juni
Nr 4     13. september
Nr 5     26. oktober
Nr 6     13. desember

Fakta om Sparebankbladet

Sparebankbladet utgis av Sparebankforeningen i Norge, som er interesseorganisasjon for landets 107 sparebanker og 22 sparebankstiftelser. Sparebankbladet skal i sin virksomhet gjenspeile aktiviteten og utviklingen innen sparebanknæringen, samt bidra til å fremme sparebankenes interesser i samfunnet. Sparebankbladet kom første gang ut i 1918 og er nå i sin 97. årgang.

Ansv. redaktør: Ragnar Falck

Telefon: 23 28 42 16
Mob.: 95 77 12 27
Adresse:
Hansteensgt. 2
Postboks 2521 Solli
0202 Oslo